Z dumą pragniemy poinformować, że w dniu 20 stycznia 2016 roku firma Ad Akta uzyskała certyfikat potwierdzający, iż wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania AQAP 2110:2009 w zakresie archiwizacji, przechowywania, udostępniania, digitalizacji oraz niszczenia dokumentów.

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) jest to standaryzacyjna seria publikacji przedstawiająca wymagania dot. jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Przyznanie certyfikatu dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.

W skład AQAP wchodzi 6 publikacji. Certyfikat posiadany przez firmę Ad Akta: AQAP 2110:2009 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji” – zawiera wymagania ISO 9001 oraz rozszerza wymagania AQAP 2120 o nadzór nad projektowaniem wyrobu. Choć nie istnieje prawny wymóg posiadania przez dostawcę produktów czy usług powyższych certyfikatów, to jednak na ogół występuje on w wojskowych specyfikacjach przetargowych.

Równocześnie z przyznaniem certyfikatu AQAP 2110 firma Ad Akta przeszła z pozytywnym wynikiem ponowne audyty certyfikacyjne potwierdzające spełnienie wymagań ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013.

Ad Akta AQAP 2110-2009