Aby otrzymać kopię lub odpis dokumentacji, przechowywanej w Ad Akta:

schema-dokumentacja-1
Wypełnij podanie i wydrukuj
schema-dokumentacja-2
Wyślij na adres:Ad Akta
92-412 Łódź
ul. Rokicińska 168

Informacji o przechowywanym zasobie oraz sposobie załatwiania spraw udzielamy telefonicznie oraz w siedzibie Ad Akta S.A.:

Ad Akta S.A.

ul. Rokicińska 168, 92-412 Łódź
tel. (42) 650 19 92, fax (42) 652 81 40

W przypadku otrzymania zapytania pracownicy Działu Obsługi Klienta AdAkta sprawdzają stan dokumentacji, możliwości realizacji oraz dokonują wyceny zamówienia. Zamawiający opłaca koszty wykonania odpisów lub kopii w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami.