Niszczenie dokumentów polega na rozdrobnieniu dokumentów oraz na sprasowaniu uzyskanych ścinków. III stopień tajności gwarantuje nieczytelność zniszczonych dokumentów i uniemożliwia ich odtworzenie.
Niszczymy wszelkie nośniki informacji (papierowe, płyty CD/DVD, dyski twarde itp.)

Usługi niszczenia dokumentów świadczymy zarówno dla klientów, których zasoby aktowe przechowujemy jak też w ramach osobnych umów/zleceń.

Proces niszczenia Klienci mogą obserwować on-line. W tym celu przekażemy wyznaczonemu pracownikowi Klienta  hasło oraz login dostępu. W ustalonym terminie, po zalogowaniu Klient może on-line nadzorować proces niszczenia. Alternatywnie proces może odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Klienta lub też cały proces może zostać nagrany na płytę DVD.

Korzyści wynikające z korzystania z naszych usług:

Usługa nie wymaga zaangażowania pracowników Klienta. Zapewniamy odbiór, załadunek i bezpieczny transport dokumentów do niszczarni
Pełna kontrola procesu niszczenia, możliwość oglądania procesu on-line
Gwarancja nieczytelności zniszczonych zasobów poświadczona certyfikatem zniszczenia, stanowiącym potwierdzenie zniszczenia dokumentów dla instytucji kontrolujących
Uwolnienie powierzchni biurowej i możliwość efektywnego jej wykorzystania

Jak wygląda realizacja usługi?

schema-niszczenie-1
Dokumenty przeznaczone do zniszczenia
pakowane są w worki lub pojemniki
dostarczone do klienta.
schema-niszczenie-2
Worki/pojemniki z dokumentami są
zaplombowanie. Rozpoczyna się monitoring
dokumentów, zgodnie z systemem
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
schema-niszczenie-3
Dokumenty, po przewiezieniu do siedziby
naszej firmy, trafiają do śluzy, następnie do
niszczarni, w której następuje ich
przygotowanie do trwałej utylizacji.
schema-niszczenie-4
Niszczenie dokumentów i innych nośników
odbywa się na niszczarkach przemysłowych.
schema-niszczenie-5
Po zniszczeniu dokumentów, wystawiamy
certyfikat zniszczenia, który stanowi
potwierdzenie zniszczenia dokumentów dla
instytucji kontrolujących
schema-niszczenie-6
Po procesie niszczenia dokumenty są
dodatkowo zgniatane i zbijane w tzw. baloty.
Baloty trafiają do utylizacją odpadów,
następnie przekazywane są do papierni
w celu powtórnego wykorzystania.