Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Wypełnij  poniższy formularz.

 

Ad Akta S.A.

ul. Rokicińska 168, 92-412 Łódź
tel. (42) 650 19 92, fax (42) 652 81 40
adakta@adakta.pl
REGON: 473053553, NIP: 725-18-38-537
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000416048, Kapitał zakładowy: 5.285.000 ZŁ