Na mocy przepisów prawa wszystkie przedsiębiorstwa oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są do archiwizowania dokumentów powstających w wyniku prowadzonej działalności.

Archiwizacja dokumentów to proces tworzenia, zabezpieczania i klasyfikowania zbiorów dokumentów. W Ad Akta prace archiwizacyjne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wykwalifikowanych i doświadczonych archiwistów.

Korzyści wynikające z korzystania z naszych usług:

Brak konieczności zatrudniania
archiwistów
Klient nie ma konieczności posiadania wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących sposobu porządkowania, katalogowania i klasyfikowania akt
Bezpieczeństwo – uporządkowanie zasobów i pełna wiedza na ich temat

Jak wygląda realizacja usługi?

schema-archiwizacja-1
Archiwizacja akt poprzez przyjęcie
odpowiedniej klasyfikacji aktowej.
schema-archiwizacja-2
Wydzielenie z archiwum akt kategorii BC, dla
których minęły ustawowe okresy
przechowywania wraz ze sporządzeniem
spisów oraz protokołów oceny.
schema-archiwizacja-3
Sporządzenie ewidencji akt, które nadal podlegają przechowywaniu, w postaci spisów zdawczo-odbiorczych.
schema-archiwizacja-4
Oznaczenie pojedynczych
teczek/segregatorów sygnaturami
i kodami kreskowymi
schema-archiwizacja-5
Odebranie i bezpowrotnie zniszczenie
wydzielonych akt kategorii BC.