Usługa obejmuje przekształcenie dokumentów papierowych na postać elektroniczną wraz z udostępnianiem obrazów dokumentów on-line.

Digitalizacja dokumentów odbywa się zgodnie z poniższym zakresem parametrów:

  • formaty A6 do A0+;
  • rozdzielczość od 150 dpi (w standardzie 200 dpi);
  • tryb czarno – biały, odcienie szarości, kolor.

Zeskanowane zasoby są przechowywane na serwerach Ad Akta lub też eksportowane na serwery własne klienta. Infrastruktura informatyczna wymusza codzienne wykonywanie back-upów bazy danych. Jedna kopia przechowywana jest na serwerach zlokalizowanych poza siedzibą spółki.

Korzyści z naszych usług:

Szybki dostęp do dokumentów on-line
Pełna kontrola nad własnym zasobem dokumentów
Ułatwienie poruszania się po dużych zasobach skracając czas dostępu do potrzebnych dokumentów.
Zabezpiecza oryginały dokumentów, poprzez możliwość pracy na obrazach dokumentów

Jak wygląda realizacja usługi?

schema-digitalizacja-1
Dokumenty znakowane są kodami
kreskowymi i rejestrowane w bazie danych.
schema-digitalizacja-2
Przygotowaniu dokumentów do skanowania
(wyjęcie z teczek, segregatorów, koszulek,
rozszycie dokumentów wielostronicowych).
schema-digitalizacja-3
Skanowanie w ustalonym formacie
i rozdzielczości.
schema-digitalizacja-4
Oznaczenie dokumentów
indeksami określonymi przez Zamawiającego.
schema-digitalizacja-5
Przywrócenie dokumentów do stanu
pierwotnego (zszycie dokumentów
wielostronicowych, włożenie do teczek,
segregatorów).